Hỗ trợ: 0799439399

Yến sào thô nguyên chất Quy Nhơn Bình Định

Tổ yến thô Quy Nhơn được thu hoạch theo tiêu chuẩn nhà yến trên 3 tháng tổ yến thô đảm chất dinh dưỡng trong tổ yến. Quy trình thu hoạch bảo quản sấy khô đảm bảo thời gian dùng trên 1 năm. Mùi vị tổ yến thô có vị tanh nhẹ.

Ưu điểm của tổ yến thô Quy Nhơn

– Tổ yến thu hoạch từ nhà yến theo tiêu chuẩn nhà yến.

– Tổ yến nguyên chất và không pha tạp chất, không sử dụng chất bảo quản.

– Đặc trưng tổ yến thô giai, sợi yến trắng hơi ngà sợi yến óng ánh, tổ yến thô có sợi yến giai, già.

Yến sào thô Quy Nhơn cam kết không pha hoá chất bảo quản, không chất độn đảm bảo 100% nguyên chất yến nuôi. Tổ yến ngâm nở từ 4 – 5 gấp 4 – 5 lần đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.